Waterschap Hollandse Delta en gemeente Hoeksche Waard werken samen aan een betere bereikbaarheid van het zuidwesten van de Hoeksche Waard. De ontwerpen zijn gemaakt en wij horen graag op 23 augustus uw mening!  

In het zuidwesten van de Hoeksche Waard ervaren inwoners al jaren overlast van vracht- en landbouwverkeer op de smalle dijk- en polderwegen. Dit vraagt om een verbetering van de verkeerssituatie. Hiervoor zijn ontwerpen en plannen gemaakt die wij graag met u delen. 
 

Inloopavond

De inloopavond is in Verenigingsgebouw Rehoboth, Koningin Julianastraat 27 in Goudswaard en duurt van 18.30 uur tot 20.30 uur. U kunt zelf bepalen hoe laat u komt.

Tijdens deze inloopavond laten wij de ontwerpen zien van de verschillende nieuwe aansluitingen en routes. Wij horen graag uw mening. Ook kunt u meedenken over verkeersmaatregelen, zoals inrijverboden voor vrachtverkeer of maatregelen die de snelheid beperken.

luchtfoto ontsluiting Hoeksche Waard Zuid West

Kon u niet komen? 

Wij geven iedereen die betrokken is bij het project de mogelijkheid om op de ontwerpen en de maatregelen te reageren via een digitaal reactieformulier. Deze kunt u invullen tot zondag 25 september 2022 via de website van de gemeente Hoeksche Waard. 

Reactieformulier 1

Ga naar het reactieformulier (externe link)over de ontwerpen van nieuwe aansluitingen en routes. 

Reactieformulier 2

Ga naar het reactieformulier(externe link) over de aanvullende verkeersmaatregelen.
 

Voortraject

De afgelopen jaren zijn er verschillende studies gedaan naar het verbeteren van de bereikbaarheid van het zuidwestelijke deel van de Hoeksche Waard. De gemeente vroeg adviesbureau APPM om alle inzichten uit de afgelopen jaren samen te brengen. APPM analyseerde de onderzoeken die eerder zijn gedaan en haalde meningen, zorgen en ideeën uit de omgeving op. APPM leverde voor de zomervakantie een rapport op met een advies over een betere verkeersstructuur.
Wilt u hier meer over lezen? Kijk dan hier(externe link).