We kijken terug op een zeer geslaagd event: De Hollandse Delta Spreekt! Het vond plaats op de zolder van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Wij gingen onder andere met provincie Zuid-Holland, gemeenten in onze regio, land- en tuinbouworganisaties, vertegenwoordigers van milieudiensten, veiligheidsregio’s en omringende waterschappen in gesprek.  

Op basis van het Consultatiedocument gingen we met elkaar in gesprek op 2 november. In het consultatiedocument is de richting die we als waterschap in de toekomst op willen geschetst aan de hand van drie principes. Water en bodem zijn sturend. De toekomst begint nu. Samen realiseren we maatwerk. In het consultatiedocument worden deze drie principes nader toegelicht. Met de gegeven input verrijken wij het consultatiedocument en stellen we in het voorjaar van 2023 de definitieve versie van het document op. 

Gastspreker en gedragsbioloog Patrick van Veen inspireerde de aanwezigen over samenwerken, veranderen en gedrag aan de hand van diverse onderzoeken bij apen. “Als je het gedrag van mensen effectief wil beïnvloeden, dan is het van belang om eerst het gedrag van de ander te begrijpen. Kijk eens in de spiegel en durf te kijken naar je eigen gedrag. Maar kijk ook buiten je eigen kaders. Het is belangrijk om van anderen te leren”. Patrick vertelde ook over hoe apen bereid zijn om met elkaar samen te werken, als zij ieder voor zich daar voordeel van hebben. Als het verschil in ‘winst' voor een van de apen te groot wordt, haakt de andere aap af. Dat gaf stof tot nadenken.

Het was een vruchtbare middag. Relaties zijn versterkt en de vraag om samen te werken aan een veilige en leefbare Hollandse Delta kreeg een volmondig 'JA'. Dat belooft een mooie toekomst voor water in onze regio.