Waterschap Hollandse Delta test op woensdag 25 september samen met de gemeente Dordrecht de waterdichtheid van de Dordtse binnenstad. De jaarlijkse vloedschottentest in het historisch hart van Dordrecht is bijzonder omdat alle waterkeringen worden getest. In het centrum van Dordrecht zijn er enkele straten die als primaire waterkering fungeren. Deze dijken worden op sommige plekken doorsneden door straten, stegen en voordeuren. Met het systeem van vloedschotten aan de Prinsenstraat, Voorstraat en de Riedijk beschermt het waterschap de historische binnenstad van Dordrecht bij extreem hoog water.

Luchtfoto van de Dordtse binnenstad met daarop aangegeven de vloedschotten.

Op de laatste woensdag van september inspecteert het waterschap het complete vloedschottensysteem in de binnenstad. De jaarlijkse inspectie begint om 13.00 uur en wordt einde van de middag afgerond.

Heemraad Marjo van Maurik, verantwoordelijk voor waterveiligheid en dijken licht toe: “Vanaf 1 oktober start ons stormseizoen. De kans op slechter weer en hoge waterstand neemt dan toe. Wij willen voor die datum onze zaken getest en op orde hebben. Waterveiligheid staat bij ons voorop en daarom doen wij deze uitgebreide vloedschottentest. Het is ook een moment van samenwerking tussen waterschap en gemeente. Iedereen oefent zijn rol. Zo leren wij onze middelen in te zetten. En ervaren wij of verbeteringen of wijzigingen nodig zijn. Hiermee dragen wij bij aan droge voeten in Dordrecht.”

Inspectie Voorstraat

Het systeem van vloedschotten zorgt ervoor dat de stad Dordrecht maar ook de achterliggende polder beschermd is tegen extreem hoog water. De Prinsenstraat, Voorstraat en Riedijk liggen ruim een halve meter lager dan de andere primaire waterkeringen op het Eiland van Dordrecht. Afsluiten van openingen is de enige manier om de stad waterdicht te maken. Ook de Houtsteiger, Boomstraat en Grote Kalkstraat maken deel uit van het vloedschottensysteem waardoor Dordrecht droog blijft.

Bijzondere waterkeringen

Dordrecht is niet de enige plek in het waterschap met een bijzondere waterkering. Het waterschap test ook regelmatig de deuren in de spoortunnel van de HSL, de vloedschotten bij Goudswaard en Nieuw-Beijerland en de beweegbare waterkeringen van de HSL bij Mookhoek en de Molendijk.

“Als waterschap moeten wij voorbereid en alert zijn. Dat mogen burgers van ons verwachten. Met deze oefeningen testen wij onszelf om te voldoen aan die verwachtingen. Ook zoeken wij actief samenwerkingsverbanden op als die bijdragen aan het verder vergroten van de waterveiligheid in ons beheergebied. Achter onze dijken wonen en werken honderdduizenden mensen. De rol en het werk van waterschappen is onlosmakelijk met Nederland en de Nederlanders verbonden, ” besluit Van Maurik.