Voor de campagne ‘Vang de Watermonsters’ is op veel plekken in ons gebied onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit in kleine wateren. De conclusie is dat de waterkwaliteit in ons gebied grotendeels hetzelfde blijft als vorig jaar.

Voor het vierde jaar op rij is er onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit in de kleinere wateren in Nederland. In ons gebied zijn er afgelopen zomer in totaal 74 metingen gedaan. Dat ligt in lijn met het landelijk gemiddelde. Tijdens deze metingen is onder meer gekeken naar het aantal waterplanten en -dieren, maar ook naar de voedingsstoffen en de helderheid van het water.

Via deze link kun je de interactieve kaart bekijken met alle meetresultaten in Nederland: Resultaten Watermonsters | Natuur & Milieu (natuurenmilieu.nl)(externe link)

Ons gebied

De meeste metingen in ons werkgebied zijn gedaan op de eilanden IJsselmonde en Voorne-Putten. Wateren die goed scoren hebben vaak helder water en voldoende waterplanten. Voor wateren die minder goed uit de verf komen, zijn verschillende oorzaken. Zo scoren de gemeten wateren op Voorne-Putten over het algemeen matig, omdat deze wel helder zijn, maar om onbekende reden geen  waterplanten hebben.  

Op een aantal plekken in ons stedelijk gebieden is ook nog veel te verbeteren, Regelmatig kleuren stadsingels groen door teveel kroos wat nadelig is voor het onderwaterleven. Redenen hiervoor kunnen zijn dat de doorstroming onvoldoende mogelijk is of dat er teveel bomen en beschoeiingen omheen liggen.

Een water dat er goed op staat is onze waterparel Reijerpark in Ridderkerk. De waterkwaliteit is hier goed en dat is te zien aan het heldere water en de hoeveelheid libellen die hier in en rond het water leven.

Een voorbeeld waar de stedelijke waterkwaliteit zal verbeteren is het project Waterkraan in Dordrecht, waarbij verschillende Dordtse wijken zullen worden voorzien van schoon water uit de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

KRW

Voor een aantal grotere wateren gelden de richtlijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hollandse Delta heeft 41 van deze wateren in beheer. Deze moeten in 2027 allemaal een goede waterkwaliteit hebben. Kleine wateren vormen samen twee derde van het oppervlaktewater binnen WSHD en vormen de haarvaten van het watersysteem. Daarom is het zo belangrijk de kleine wateren ook mee te nemen. In de officiële KRW-metingen wordt vooral gemeten in de grote wateren.

Samenwerking


Dit project is georganiseerd door onder meer Natuur & Milieu, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), ASN Bank, Nederlandse Waterschapsbank en zes waterschappen.