Waterschap Hollandse Delta houdt de situatie nauwgezet in de gaten, maar we verwachten de komende dagen in ons gebied geen overlast door de hogere waterstanden in de Maas en de Rijn. Mede daarom kunnen we hulp bieden aan de collega’s van het waterschap in Limburg.

Afvoeren via Haringvliet

De grote hoeveelheden water die in Limburg voor zeer ernstige wateroverlast hebben gezorgd, kunnen in het beheergebied van Hollandse Delta goed worden afgevoerd via de Haringvliet en de Haringvlietsluizen. We blijven alert, maar verwachten geen grote problemen in ons gebied. We houden waar nodig contact met Rijkswaterstaat en andere betrokkenen in het gebied, zoals gemeenten met kwetsbare gebieden die buitendijks liggen.

Hulp in Limburg

Donderdagavond 15 juli zijn medewerkers van waterschap Hollandse Delta afgereisd naar Limburg om daar hulp te bieden. Zij namen 2 zandzakvulmachines, 12 haakarmbakken met in totaal 8.800 gevulde zandzakken, 40.000 ongevulde zandzakken en 850 lege big bags mee. Rond middernacht kwam het team van Hollandse Delta aan in het Limburgse Horst.

Al vrij snel nadat waterschap Limburg om bijstand had gevraagd, is een landelijke crisiscoöordinatie ingericht. Daar vandaan werden de materialen verspreid over het gebied, onder meer richting Thorn, Roermond, Venlo en Milsbeek.

Sindsdien zijn de medewerkers van Hollandse Delta in Limburg aanwezig om hulp te bieden. 

Hollandse Delta helpt bij bestrijding wateroverlast in Limburg