Afgelopen week legde Stedin een elektriciteitskabel door de dijk op de Stationsweg in Heenvliet. Dat gebeurde door middel van een zogeheten boogboring. Tot nu toe zijn zulke boringen in dijken niet toegestaan en moest er een sleuf worden gegraven, die nadat de kabel was gelegd, weer zorgvuldig moest worden dichtgemaakt. Waterschap Hollandse Delta onderzoekt nu – samen met een aantal landelijke organisaties- of deze methode vaker kan worden toegepast. Deze nieuwe methode is sneller, goedkoper en veroorzaakt minder overlast.

Nieuwe methode

Om een nieuw huis aan de andere kant van het water van elektriciteit te voorzien, moest er een kabel door de dijk worden aangelegd. Waterschap Hollandse Delta heeft hiervoor – onder voorwaarden - toestemming gegeven. Met de nieuwe methode die hier is toegepast, is nog geen ervaring. Daarom is het waterschap bij de boring aanwezig geweest om te zien of alles goed verliep. Bovendien controleert het waterschap de plek waar de boring plaatsvond de komende maanden nauwgezet.

,

Hoe werd de boring uitgevoerd?

Stedin legde de kabel door de dijk door middel van een zogeheten boogboring. Door een aantal  boorstangen aan elkaar te koppelen ontstaat een cirkelboog. Aan de voorzijde van de boorstang bevindt zich een snijkop, die de grond wegsnijdt. De grond wordt vervolgens vervangen door zogeheten bentoniet, dat uit de snijkop spuit. Bentoniet is een kleiachtige vloeistof, die ervoor zorgt dat het boorgat stabiel blijft. Als de boring klaar is, wordt een buis en de elektriciteitskabel er doorheen getrokken. Na verloop van tijd wordt het bentoniet hard.

Veiligheid staat centraal

Tussen 1 oktober en 1 april mogen er  in principe geen werkzaamheden aan en op dijken plaatsvinden. Voor de zogeheten regionale waterkeringen (waterkeringen die niet aan de zee of grotere wateren grenzen), kan het waterschap uitzonderingen maken. De dijk waarop de Stationsweg ligt,  is hoog en sterk genoeg om deze proef hier zonder risico’s uit te kunnen voeren. Daarom werkte het waterschap mee aan de proef.