De grote hoeveelheden water die in Limburg voor zeer ernstige wateroverlast hebben gezorgd, kunnen in het werkgebied van Hollandse Delta goed worden afgevoerd via de Haringvliet en de Haringvlietsluizen.

Momenteel is er geen hoogwaterpiek maar sprake van een langgerekt plateau met hoogwater in Limburg. Dit betekent dat het hoogwater langer op een plek aanhoudt, en de dijken verzadigd raken.

Hollandse Delta alert

Voor de regio van Hollandse Delta is dit geen gevaar. Waterschap Hollandse Delta houdt de situatie nauwgezet in de gaten, maar we verwachten de komende dagen in ons gebied geen overlast door de hogere waterstanden in de Maas en de Rijn. 

We blijven alert, maar verwachten geen grote problemen in ons gebied. We houden waar nodig contact met Rijkswaterstaat en andere betrokkenen in het gebied, zoals gemeenten met kwetsbare gebieden die buitendijks liggen.

100.000 zandzakken

Vanuit heel Nederland werken waterschappen samen met hulpdiensten en defensie om wateroverlast vanuit Limburg te beperken.  
Momenteel staan er vanuit de coördinatie locatie in Horst 50.000 zandzakken gereed.

Afgelopen dag en nacht hebben de ploegen deze gevuld. Er liggen nog eens 50.00 zandzakken klaar om gevuld te worden. In de loop van zondagmiddag bepalen we hoe waterschap Hollandse Delta actief blijft in Limburg. 

Zandzakkken plaatsen in Limburg
Samen met defensie zandzakkken plaatsen in Limburg