Eind januari is in China het Jaar van de Rat begonnen. Wij hebben jaar in, jaar uit te maken met ratten. De bruine rat houdt van vochtige omgevingen. Je vindt ze dan ook vaak in opslagplaatsen, schuurtjes en kelders. Ze zijn er niet vies van om ons vuilnis te doorzoeken op zoek naar restjes eten. Ratten zijn nachtdieren en eten alles wat zij te pakken kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld: graan, zaden, slakken, larven, kikkers en vogeleieren.

Bruine ratten nestelen zich graag ondergronds: in riolen, kelders, huizen of in de tuin. Ze bouwen een nest van stof, papier, isolatie, stro of andere zachte materialen. De voortplanting gaat enorm snel. Elke rat zorgt per jaar voor 30 en 100 nakomelingen. In korte tijd kan dit leiden tot een rattenplaag.

Ziekteverspreiders

Via de urine van ratten kunnen mensen en dieren besmet raken met de ziekte van Weil. Dat risico bestaat bijvoorbeeld bij waterrecreatie in open water. Honden zijn vatbaar voor deze ziekte, maar katten niet.

Tips

Uit oogpunt van volks- en diergezondheid is het van belang om een rattenplaag te voorkomen. Dat kan op een simpele manier: 

•    Maak de omgeving zo onaantrekkelijk mogelijk voor ratten. 

•    Houd voedsel buiten hun bereik en  zorg voor goed afsluitbare vuilcontainers. 

•    Laat geen vuil slingeren in de tuin of op uw buitenterrein.

•    Ratten zijn goede klimmers. Hou daarom klimplanten en bomen een halve meter verwijderd van ramen.  

In de bijlage staan nog meer tips om rattenoverlast te voorkomen.

Contact

Hebt u last van bruine ratten? Uw gemeente geeft graag advies. Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen contact opnemen met het waterschapsloket: 0900 – 2005005.