In de natte herfst- en wintermaanden is een aantal bermen kapotgereden. Nu het droog is, is het waterschap begonnen het onderhoud hiervan uit te voeren o.a. aan de West-Biesakkerweg in Numansdorp.

Schade door najaarsoogst

Tijdens de najaarsoogst van suikerbieten, mais en andere gewassen, rijden landbouwvoertuigen af en aan op de wegen van onze polders. De oogst moet naar binnen. Bij slecht en nat weer hebben de wegen soms flink te lijden. Het gevolg: sporen en kuilen in de bermen. Wanneer we deze schade gelijk zouden repareren, is de grond nog te nat waardoor het herstelwerk niet lang houdt. Binnen afzienbare tijd kunnen we dan opnieuw beginnen.

Herstel in het voorjaar

In het voorjaar, na een periode van droog weer, kunnen we de bermen wel goed herstellen. De meeste sporen en kuilen in de bermen langs de weg schuiven we dicht met een trekker. Op sommige wegen leggen we een extra strookje grond langs de weg, zoals op de West-Biesakkerweg. Dit is een tijdelijke oplossing, want zodra deze weg aan de beurt is voor een nieuwe asfaltlaag, leggen we aan weerszijden een strook van grasbetonblokken neer. Dat maakt de weg veiliger voor het verkeer en het gras heeft voldoende ruimte om te groeien.

Aanbrengen extra strook grond langs wegberm
Detailfoto aangelegde extra strook langs wegberm