De Helledijk in Oude-Tonge heeft veel te lijden van het bouwverkeer naar de bouwlocatie aan de Molenweg. De toestand van de weg is zo verslechterd, dat de veiligheid voor het verkeer in het geding is.

"Het wegdek is in een dusdanige slechte staat dat het niet langer verantwoord is om al het verkeer over de Helledijk te laten rijden" zegt heemraad wegen Petra van Nes-de Man van Hollandse Delta. In overleg met de gemeente sluit wegbeheerder Hollandse Delta daarom de Helledijk voorlopig af voor doorgaand verkeer.

Bouwverkeer en landbouwverkeer

Met ingang van vrijdag 8 november mag alleen het bouwverkeer van en naar Oude-Tonge gebruikmaken en landbouwverkeer naar de aanliggende percelen van de Helledijk.

De afsluiting duurt ongeveer drie maanden. Het waterschap zal daarna bekijken welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn om de weg weer in een goede staat te krijgen.