Vrijwilligersorganisatie voor natuurbeheer Hoekschewaards Landschap organiseerde onlangs ‘KleurKeur’, een cursus over ecologisch bermbeheer. Heemraad Hans Kalle deed het openingswoord.

In het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta gaat hij over het groen, de natuur. Een heemraad is een soort wethouder van het waterschap.

Zorgvuldig

Hans Kalle: “Kleurkeur gaat over hoe we het beste kunnen maaien en hoe we de natuur daarbij zoveel mogelijk kunnen ontzien. De aannemers die onze bermen maaien, moeten het Kleurkeur-certificaat hebben. Ook onze eigen toezichthouders hebben het certificaat. Het waterschap wil zorgvuldig omgaan met onze omgeving en wil zich daarin blijven ontwikkelen.”

Ecologisch verantwoord beheer

“Minder klepelen en meer maaien. Gemaaid gras afvoeren, want juist schrale grond zorgt voor meer biodiversiteit. Soms laten we het maaisel een paar dagen liggen zodat zaden van kruiden kunnen rijpen. Door in fases te maaien en stukken over te slaan blijft een deel van het gras staan voor insecten. Zo streeft het waterschap naar ecologisch verantwoord beheer,” aldus heemraad Kalle.
 

Heemraad Hans Kalle

In deze rubriek Buiten gewoon groen vertelt het waterschap iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Hollandse Delta verzorgt veel groen in de polder.