Dinsdag 15 november zijn de Haringvlietsluizen voor de 1000ste keer bij vloed open gegaan om vissen de mogelijkheid te geven het Haringvliet op te zwemmen.

Afgelopen dinsdag zijn de Haringvlietsluizen voor de duizendste keer open gegaan bij vloed om vissen de gelegenheid te bieden om naar het Haringvliet te zwemmen. Dat is een hele mooie mijlpaal. 

Haringvlietsluizen

De komende jaren zullen RWS, Evides en WSHD samen steeds meer kennis opdoen om het mogelijk te maken dat de sluizen vaker en langer open kunnen. En dat natuurlijk op een manier waarbij de veiligheid, de zoetwatervoorziening en de diepgang voor de scheepvaart geborgd zijn.

Kierbesluit

In 2013 besloot de overheid dat de sluizen van het Haringvliet open moesten gaan. Daardoor stroomt zout water het Haringvliet in. Om te voorkomen dat het zoute water de drinkwaterproductie zou beïnvloeden of dat boeren zout water op hun akkers zouden krijgen, zijn er diverse maatregelen genomen. Die noemen we Compenserende Maatregelen Kierbesluit.

Dit project is een samenwerking van drinkwaterbedrijf Evides, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en waterschap Hollandse Delta.