Bekendmakingen

Net als gemeenten en provincies, maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning, een verkeersbesluit of een aankondiging van een openbare vergadering van het bestuur. Waterschap Hollandse Delta maakt zijn besluiten en mededelingen vanaf 2013 elektronisch bekend. Dit betekent dat bekendmakingen worden gepubliceerd in een elektronisch waterschapsblad via de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).  De bekendmakingen worden gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Abonneren op bekendmakingen

Met de Over uw buurt service kunt u voortaan bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail of app.

Ter inzagelegging

Bezwaar maken 

Beroep aantekenen

Zienswijze indienen 

 

Zoeken in bekendmakingen

Gepubliceerd na
Gepubliceerd voor
Resultaten 1 - 10 van 3941

Sorteer op

Het uitbreiden van het glasvezelnetwerk, de aanleg van een nieuwe handhole en het inblazen van glasvezel in een bestaand glasvezeltraject aan Stadionweg 31F te Rotterdam

publicatiedatum: 21-2-2019

 | 

bekendmaking

Het aanleggen van mantelbuizen in de regionale kering langs de Kanaalweg Westzijde en langs de Kanaalweg Oostzijde ter hoogte van de Braberseweg nabij Hellevoetsluis in de gelijknamige gemeente

publicatiedatum: 21-2-2019

 | 

bekendmaking

Het leggen van laagspanningskabel + LD gasleiding aan de Benedenrijweg 489 te Rotterdam

publicatiedatum: 21-2-2019

 | 

bekendmaking

De aanleg van een kabelnetwerk nabij Fortlaan 3 te Numansdorp

publicatiedatum: 21-2-2019

 | 

bekendmaking

Het rooien van beplanting en het aanbrengen van een rijplatenbaan nabij de Albert Plesmanweg te Rotterdam

publicatiedatum: 21-2-2019

 | 

bekendmaking

Het aanleggen van water en het plaatsen van een duiker nabij de Binnenlandse Baan te Barendrecht

publicatiedatum: 20-2-2019

 | 

bekendmaking

Het werken in het stormseizoen in verband met het realiseren van huisaansluitingen telecom Hof aan de Dijk te Zwijndrecht

publicatiedatum: 20-2-2019

 | 

bekendmaking

Het graven van een nieuwe watergang en het dempen van een bestaande watergang ter plaatse van de Kruse 5 in Ouddorp

publicatiedatum: 19-2-2019

 | 

bekendmaking

Het vervangen van een drinkwaterleiding nabij de Wieldrechtse Zeedijk 13 te Dordrecht

publicatiedatum: 19-2-2019

 | 

bekendmaking

Het afgraven en ophogen van terrein vanwege bodemsanering nabij de primaire waterkering bij Veersedijk 11 te Hendrik-Ido-Ambacht

publicatiedatum: 19-2-2019

 | 

bekendmaking