Als u grondwater wil onttrekken of (grond)water wil infiltreren bent u verplicht dit te melden of hiervoor een vergunning aan te vragen bij het waterschap. Dit geldt bijvoorbeeld als u grondwater oppompt voor een bouwput, een proefbronnering of voor een voorziening om brand te blussen.