In de wijk Reyeroord gaat gemeente Rotterdam de komende jaren flink aan de slag. Tegelijkertijd wordt samen met waterschap Hollandse Delta in het hart van Reyeroord een waterberging aangelegd, namelijk ongeveer 5.500 m² open water en circa 8.600 m² droge berging oftewel buffercapaciteit. Vandaag ging de eerste schop de grond in.

In de wijk Reyeroord gaat gemeente Rotterdam de komende jaren flink aan de slag. Tegelijkertijd wordt samen met waterschap Hollandse Delta in het hart van Reyeroord een waterberging aangelegd, namelijk ongeveer 5.500 m² open water en circa 8.600 m² droge berging oftewel buffercapaciteit. Vandaag ging de eerste schop de grond in.

Reyeroord gaat een gezonde toekomst tegemoet!

Heemraad watersysteem Dorenda Gerts van het waterschap: “Door de klimaatverandering gaat het steeds vaker harder regenen. Door de beperkte beschikbare ruimte in de stad is het moeilijk om voor al dit regenwater een oplossing te vinden. Samen met de gemeente gaan we nu in Reyeroord een waterberging aanleggen. Zo kunnen we het watersysteem robuuster maken.”

Wethouder Vincent Karremans van de gemeente: “De aanleg van deze waterberging is de start van een toekomstbestendig Reyeroord. Hierna gaan we aan de slag om de wijk aardgasvrij te maken en aan te sluiten op de stadsverwarming. Ook komt er een nieuw gescheiden rioolstelsel en een klimaatadaptieve en circulaire buitenruimte. Heel mooi om te zien hoe we dit samen aanpakken met onder andere de wijkbewoners, het waterschap en de gemeente.

Impulsregeling klimaatadaptatie

Het waterschap betaalt € 3.800.000,- voor de waterberging en de gemeente Rotterdam draagt € 2.000.000,- bij. Daarnaast geeft de Rijksoverheid € 1.500,000,- subsidie vanuit de impulsregeling klimaatadaptatie.