Waterschap en gemeente hebben onderhoud van dijk en aanleg fietspad Zuidoordsedijk samen uitgevoerd.

Met het groot onderhoud aan de Zuidoordsedijk heeft waterschap Hollandse Delta de aanleg van de ontbrekende schakel van 2 kilometer in  het fietsrondje Voorne-Putten mogelijk gemaakt. Het dijkonderhoud en het fietspad zijn in één project uitgevoerd door aannemer KWS.   

In  opdracht van waterschap Hollandse Delta is eerst de dijk met grond uit de naastgelegen natuurgebied Beningerslikken opgehoogd en zijn de taluds flauwer zijn gemaakt. Door grond af te graven kan de natuur zich hier verder ontwikkelen.  Daarna is in opdracht van de gemeente Nissewaard het fietspad gerealiseerd. Door deze samenwerking tussen gemeente Nissewaard, waterschap Hollandse Delta, Natuurmonumenten en KWS was het mogelijk om het werk voor het stormseizoen ronden. Het nieuwe fietspad ontsluit het natuurgebied Beningerslikken voor fietsers.  

Heemraad waterveiligheid Marjo van Maurik: “Door deze projecten door één aannemer uit te laten voeren en grond uit de omgeving te gebruiken, hebben we de overlast voor de omgeving tot een minimum kunnen beperken. En het resultaat mag er zijn. Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt’’ .

Foto fietspad zuidoord