Veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 5 van 13
Ik betaal al zoveel belasting. Waarom moet ik óók nog waterschapsbelasting betalen?  

Veilige dijken en schoon water zijn zo belangrijk dat het goed is dat de waterschappen zelf de waterschapsbelasting innen. Zo weet je zeker dat het geld ook wordt besteed aan waterbeheer. Zou het geld uit de landelijke begroting komen, dan moet je als waterschap concurreren met bijvoorbeeld onderwijs of zorg. En dan is het maar de vraag of je voldoende geld krijgt.

Mag iemand anders voor mij stemmen?  

Ja, je kunt iemand hiervoor een volmacht verlenen. Vul zijn of haar naam in op de achterkant van je stempas. Let op: de gevolmachtigde moet wel in dezelfde gemeente wonen als jij, mag maximaal twee machtigingen hebben en moet een kopie van jouw identiteitsbewijs meenemen naar het stemlokaal.

Waar, wanneer en hoe kan ik stemmen?  

Via jouw gemeente ontvang je het stembiljet. Stemmen kan op woensdag 20 maart 2019. De meeste stembureaus openen om 7.30 uur en sluiten om 21.00 uur. Op je stempas staat het adres van het dichtstbijzijnde stemlokaal. Neem naast je stempas een identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mee!

Waarom hebben Nederlanders zo weinig belangstelling voor de waterschapsverkiezingen?  

Nederlanders lijken zich niet zo bewust te zijn van het belang van goed waterbeheer. Dat komt misschien wel omdat het in ons land zo goed geregeld is. Mede dankzij het werk van de waterschappen hebben we al tientallen jaren geen slachtoffers meer gehad als gevolg van overstromingen. Goed waterbeheer is een vanzelfsprekendheid geworden. Maar met de verkiezingscampagne die de waterschappen nu voeren, komt daar vast verandering in. Daarin laten we zien dat iedere Nederlander een relatie met water heeft.

Waarom zijn de waterschapsverkiezingen belangrijk?  

Water is onze vriend en onze vijand. Te weinig water is niet goed, teveel ook niet. Het waterschap houdt dit altijd voor jou in de gaten. Het waterschap beschermt jou tegen overstromingen vanuit zee en rivieren, voorkomt teveel water op straat en maakt jouw toilet- en badwater schoon. En daar betaal je waterschapsbelasting voor.

De Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) bedenkt HOE het waterschap dit moet doen. Zij beslissen bijvoorbeeld of we meer geld moeten uitgeven aan dijken, aan beheer en onderhoud van sloten en singels en hoe duurzaam of energiezuinig dit moeten worden uitgevoerd. Als je stemt heb je invloed op wat zij beslissen en dus op hoe zij jouw belastinggeld uitgeven.