Schoon en voldoende water is belangrijk voor een prettige leefomgeving. Daarom onderhouden we de sloten en singels en worden ze regelmatig gebaggerd. Zo ook bij de Maaswijk in Spijkenisse. Het ooievaarsnest dat zich daar bevindt, ligt op zo’n 35 meter afstand van de werkzaamheden. Die afstand is ruim voldoende om het baggeren te laten doorgaan. En het werk is volgende week klaar.

Ecoloog

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft onze ecoloog gekeken welke plant- en diersoorten er terplekke voorkomen en welke maatregelen er genomen moesten worden om de nadelige effecten voor flora en fauna tot een minimum te beperken. Lawaai wordt bijvoorbeeld geleidelijk opgebouwd. Ook tijdens het werk wordt de situatie iedere dag opnieuw bekeken en beoordeeld. In alle gevallen volgen we de landelijke wet- en regelgeving ten aanzien van Natuurbescherming en de landelijke gedragscode van de Unie van Waterschappen. Daarin staat dat er minimaal 5 meter afstand moet zijn tussen de werkzaamheden en een nest. In Spijkenisse is de afstand tot het nest 35 meter en dat is dus ruim voldoende om door te gaan met baggeren.

Planning

We proberen onze baggerwerkzaamheden altijd zo in te plannen dat er niet in het broedseizoen of tijdens bijzondere omstandigheden (hitte/ kou) wordt gebaggerd. Maar dat lukt niet altijd. Door de aanscherping van de landelijke normen rondom PFAS in bagger vertraging opgelopen. Daarom worden de werkzaamheden in Spijkenisse nu alsnog uitgevoerd. Want schoon en voldoende water is belangrijk voor een prettige leefomgeving.