Op maandag 31 mei komt de Verenigde Vergadering (algemeen bestuur) bij elkaar in een extra vergadering. De vergadering start om 19.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen vergaderen de VV-leden nog steeds online.

Tijdens deze vergadering bespreken de leden van de Verenigde Vergadering de profielen, samenstelling, resultaatverwachting en het werving- en selectieproces van het interim college. Voor belangstellenden is de vergadering te volgen via een live stream op wshd.bestuurlijkeinformatie.nl. Hier zijn ook de agenda en de vergaderstukken te vinden.