Op dinsdag 31 augustus komt de Verenigde Vergadering bij elkaar in een extra vergadering. Eén van de onderwerpen die aan de orde komt is het voorstel ‘Benoeming interim-college’.

Naar aanleiding van dit voorstel wordt een stemronde voorzien. Omdat een dergelijke stemming op grond van de wet niet langs digitale weg gedaan mag worden, komt de VV voor deze extra vergadering fysiek bij elkaar. De locatie is aangepast op de coronamaatregelen. Om deze reden is het ook niet mogelijk voor publiek of pers om in persoon bij de vergadering aanwezig te zijn. Voor belangstellenden is de vergadering daarom te volgen via een live stream op https://wshd.bestuurlijkeinformatie.nl. Hier vindt u ook de agenda voor de vergadering.