Op maandag 19 april komt de Verenigde Vergadering (algemeen bestuur) bij elkaar in een extra vergadering. De vergadering start om 19.00 uur.

Een van de onderwerpen die aan de orde komt is de eindrapportage van de 1e ronde van de verkenning die in de afgelopen weken is uitgevoerd door de heer Peter van der Velden. Naar aanleiding hiervan wordt een stemronde voorzien voor de benoeming van een tijdelijk college. Omdat een dergelijke stemming op grond van de wet niet langs digitale weg gedaan mag worden, komt de VV voor deze extra vergadering bij uitzondering fysiek bij elkaar in het Maasgebouw in Rotterdam. Deze locatie is aangepast op de coronamaatregelen. Om deze reden is het ook niet mogelijk voor publiek om bij de vergadering aanwezig te zijn. Voor belangstellenden is de vergadering daarom te volgen via een live stream op wshd.bestuurlijkeinformatie.nl.