Op vrijdag 18 december 2020 om 12.00 uur is er een extra bijeenkomst van de Verenigde Vergadering (algemeen bestuur) van het waterschap. Vanwege de coronamaatregelen vergaderen de VV-leden online. Voor publiek is er een live uitzending.

U kunt de vergadering live meekijken via de onderstaande knop. Daar staan ook de agenda en stukken.

Lees de voorstellen en bekijk de uitzending van de vergadering

Een van de onderwerpen die aan de orde komt is een voorstel over Bestuurscultuur en Bestuurskracht WSHD.

Om klaar te zijn voor de opgaven die de komende jaren op het waterschap afkomen, zet het bestuur van Hollandse Delta de komende maanden in op het versterken van de bestuurskracht en het verbeteren van de bestuurscultuur. Een voorstel hiervoor wordt 18 december aanstaande behandeld door de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap.

Lees het hele bericht...

Om klaar te zijn voor de opgaven die de komende jaren op het waterschap afkomen, zet het bestuur van Hollandse Delta de komende maanden in op het versterken van de bestuurskracht en het verbeteren van de bestuurscultuur. Een voorstel hiervoor wordt 18 december aanstaande behandeld door de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap.

Sinds het aantreden van dijkgraaf Jan Bonjer (mei van dit jaar) is het bestuur van waterschap Hollandse Delta in gesprek over een strategisch bestuurlijk verbetertraject. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben de fracties onder meer geconstateerd dat een verbetering van de interne bestuurlijke verhoudingen noodzakelijk is. Er is diepgaand gesproken over het formuleren van een heldere koers, het investeren in de bestuurlijke cultuur en het versterken van het bestuurlijk en organisatorisch samenspel.

Hieruit is de behoefte ontstaan aan externe ondersteuning, in de vorm van een gefaseerd onderzoeks- en verkenningstraject. Voor deze opdracht zijn, op aanbeveling van de Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, twee zeer ervaren adviseurs benaderd. Beiden hebben een grote staat van dienst in het openbaar bestuur.

Na de besluitvorming door de Verenigde Vergadering op 18 december aanstaande, zal het onderzoek met aansluitend verkenningstraject naar verwachting vier tot vijf maanden in beslag nemen. Het traject wordt afgerond met een adviesrapport aan het bestuur. Nadat het rapport door het bestuur is behandeld, zal dijkgraaf Bonjer vanuit het waterschap nadere informatie verstrekken over de uitkomsten.

Overigens blijft het bestuur ook lopende het traject inzetten op het verbeteren van de bestuurscultuur en het versterken van de bestuurskracht. Ook de inzet rond ‘het huis op orde’ om binnen de huidige bestuursperiode de achterstanden in het onderhoud weg te werken, blijft onverminderd stevig.