De droogte die we nu meemaken heeft niet alleen gevolgen voor planten en dieren. Ook waterkeringen, zoals dijken en boezemkades, kunnen er last van krijgen. Met name waterkeringen die voor een gedeelte bestaan uit veen.

Veen is een natte grondsoort, die veel water bevat. Verdwijnt dat water, dan krimpt het veen. De grond zakt dan letterlijk een stukje in. Zit het veen in of onder een dijk, dan zakt ook die dijk een beetje in. Er ontstaan dan scheuren in de dijk of kade. Als de scheur groot genoeg wordt, kan een dijk of kade er zelfs door bezwijken. Daarom houden onze inspecteurs inmiddels extra controles bij droogtegevoelige waterkeringen. Als ze scheuren tegenkomen, worden deze gemeld en in de gaten gehouden. Te grote scheuren worden gerepareerd.

Tot nu toe zien we gelukkig nog geen verontrustende scheuren. Maar we merken wel dat we door de klimaatverandering steeds vaker inspecties moeten houden vanwege droogte. Gras op de waterkeringen krijgt ook last van de droogte. De grasmat op een dijk of kade is een soort deken, die het onderliggende dijklichaam beschermt. Laat daarom honden niet graven op een dijk en meldt het als u schade aan een dijk ziet.