Als u een evenement op een weg van het waterschap organiseert, moet u dit melden. Het evenement dat u organiseert moet aan voorwaarden voldoen. U meldt het evenement minstens 3 weken voordat het plaatsvindt.

Voorwaarden

Als organisator van het evenement:
•    neemt u maatregelen om de veiligheid van overige weggebruikers te garanderen
•    neemt u maatregelen om de bereikbaarheid voor hulpdiensten te waarborgen
•    neemt u maatregelen om de bereikbaarheid van achterliggende terreinen, bedrijven en woningen te garanderen
•    neemt u maatregelen om schade aan de weg te voorkomen 
•    meldt u eventuele schade aan (fiets)paden of wegen, als gevolg van het evenement, zo snel mogelijk aan ons 
•    bent u verplicht, als het nodig is voor de organisatie van het evenement, tijdelijk verkeersborden en markeringen te plaatsen. Dit in verband met het omleiden van het verkeer
•    plaatst u verkeersborden en markeringen volgens CROW 96b en NEN-EN 12899-1
•    plaatst u verkeersborden en markeringen voor het evenement niet langer dan strikt nodig is
•    bent u tijdens en na afloop van het evenement verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg en het wegmeubilair dat daar bij hoort
•    maakt u de verkeersmaatregelen minimaal 1 week voor de start van het evenement bekend in de plaatselijke krant
•    informeert u per brief omwonenden en andere belanghebbenden