In nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en waterschap Hollandse Delta is in de afgelopen jaren een aantal kwesties rond het onderhoud van de rivierbedding in de Oude Maas opgelost. Die hebben ook geleid tot nieuwe beheerafspraken tussen waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat. Deze zijn op 13 juli door beide partijen ondertekend. Voorheen was het niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. En dat is lastig, vooral als het rivieren en dijken betreft, want veiligheid staat altijd voorop.