Erfafspoeling bij veehouderijen verontreinigt het oppervlaktewater. Als het regent, stromen onder andere voer(resten), mest(resten), perssappen en percolaat in de sloten. Er zijn verschillende maatregelen om dit te voorkomen of te verminderen. Tips staan op de website agriwijzer.nl.