Op 2 januari 2023 beginnen we met de baggerschouw. Onze schouwmeesters controleren dan of de singels en sloten goed zijn gebaggerd.

Elk jaar is een deel van de sloten en singels binnen ons gebied. Deze keer controleren we de gebieden waar in 2022 is gebaggerd. Deze gebieden staat op de kaart onderaan dit bericht.

Goed baggeren is nodig voor de doorstroming en afvoer van water in de sloot. Na het baggeren mag er een klein beetje bagger achterblijven. Voor een goede waterkwaliteit moet er ook voldoende water in een sloot staan.

Gezond water

In gezond water zit voldoende zuurstof voor vissen en waterplanten, maar het zorgt ook voor het verwerken van dode waterplanten en bladeren op de bodem. De overblijfselen vormen een sliblaag, ook wel bagger genoemd. Hoe meer bagger er in de sloot zit, hoe minder zuurstof in het water zit. En dat is slecht voor het leven in de sloot.
 

Een sloot die goed is schoongemaakt