De weersverwachting voor de komende week is onveranderd. Wel wordt het een aantal dagen bewolkt, zodat de verdamping iets minder zal zijn. De waterstanden op de rivier zijn verder gezakt. Dat betekent dat het moeilijker wordt om zoet water in te laten. Daarvoor zijn we steeds meer afhankelijk van de vloedstanden van de rivier. We kunnen daardoor vrijwel overal nog voldoende water inlaten.

Tractor met noodpomp en brandslang van Hollandse Delta aan het werk tijdens brand Melissant
Voldoende bluswater door noodpomp en brandslang van Hollandse Delta. | © Hollandse Delta

Waterpeilen

In de meeste polders staat het water op peil. Op Goeree-Overflakkee in de polders langs de N57 wordt het moeilijk om voldoende water in te laten. Daarom hebben we een extra mobiele noodpomp geplaatst om water vanuit het Zuiderdiep te gebruiken in de polders.

Op het eiland IJsselmonde wordt het inlaten van water bemoeilijkt door de verzilting die steeds verder over de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas optrekt. We gaan daar de inlaten en hevels extra monitoren op chloride en het inlaten van water daarop aanpassen waar nodig.

De hevel bij de Brielselaan is nog steeds gesloten. Het water voor het Zuiderpark komt nu via de Blauwe Verbinding.

Monitoren dijken

De scheuren bij de kade langs de Keen zijn inmiddels opgevuld met zwelklei-korrels. Nu wordt de kade nat gehouden. Dagelijks monitoren we deze kade.

Ook de andere droogtegevoelige kaden (de boezemkaden aan de Boezemvliet in Maasdam en Puttershoek en boezemkaden aan het Kanaal door Voorne) worden nu geïnspecteerd. Op dit moment ziet alles er stabiel uit.

Brand in Melissant

Maandagavond heeft het waterschap de brandweer bij Melissant geholpen. De sloten bij de brandhaard bevatten niet genoeg water. Op verzoek van de brandweer hebben we een pomp geplaatst zodat er water naar de brandlocatie gebracht kon worden. Gelukkig was de brand snel meester. Vervolgens hebben we de pomp gebruikt om de sloten weer aan te vullen.