Donderdagavond 24 november oefent de dijkbewaking van waterschap Hollandse Delta op het Eiland van Dordrecht. Dijkwachten patrouilleren op de dijken langs de rivieren.

Tijdens de patrouilles zien de dijkwachten zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken. Deze waarnemingen melden zij aan het calamiteitenteam in Strijen. 

Het dijkleger van waterschap Hollandse Delta bestaat uit ruim 600 vrijwilligers die klaar staan om bij extreem weer de dijken te controleren. Wij beheren als waterschap zo’n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades. Meer informatie over het dijkleger vindt u terug op: https://www.wshd.nl/over-de-dijkbewaking

Mannen in veiligheidsjas