Tussen maandag 18 oktober en vrijdag 22 oktober vinden er werkzaamheden plaats aan onze telefooncentrale. Het klantcontactcentrum van het waterschap is dan mogelijk telefonisch minder goed bereikbaar. We vragen u zoveel mogelijk meldingen per e-mail of het contactformulier op de website aan ons door te geven. 

Veel voordelen 

De update aan de telefooncentrale is nodig om binnenkomende telefoontjes beter te registreren. Met het nieuwe systeem krijgen we meer inzicht in de wachttijd van bellers en piekmomenten. Die informatie kunnen wij vervolgens gebruiken om onze dienstverlening verder te verbeteren. Ook voor inwoners die ons bellen, biedt het systeem voordelen. Zij krijgen via een bandje te horen hoeveel bellers er nog voor hen in de wachtrij staan.  

Spoed 

We blijven altijd bereikbaar voor spoedgevallen. Als we de telefoon zelf niet kunnen opnemen vanwege de werkzaamheden, dan wordt u doorgezet naar ons externe callcenter. Zij nemen de boodschap aan en geven het aan ons door.