Water in stedelijk gebied

Deze week zijn er openbare commissievergaderingen. Dit is ter voorbereiding op de vergadering van het algemeen bestuur op 25 november. In die vergadering wordt een besluit genomen over de programmabegroting van 2021. De commissievergaderingen zijn live te volgen.  

  • Dinsdag 10 november, 14.00-16.30 uur: commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening
  • Woensdag 11 november, 14.00-16.30 uur: commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving

Lees de stukken en bekijk de vergadering