Waterschap Hollandse Delta maakt een nieuwe Waterschapsverordening. In deze ‘verordening’ staan regels hoe we activiteiten mogelijk maken. De Waterschapsverordening bestaat uit zo’n 70 beschreven activiteiten. Dat doen we volgens de bedoeling van het omgevingsrecht. Dat staat in de Omgevingswet.

Op dit moment kunt u deze verordering inzien en bepalen of u het eens bent met deze regels. Mocht u opmerkingen hebben dan kunt u hiervoor uw zienswijze indienen.

Klik voor de nieuwe waterschapsverordening op www.officielebekendmakingen.nl.

Klik hier voor de pagina waarin de verordening staat toegelicht.

Nieuwe waterschapsverordening uitleg