Willem Schneider

Functie:

Steunfractielid namens ChristenUnie

Woonplaats:

Hendrik-Ido-Ambacht

E-mailadres:

w.schneider@wshd.nl

Nevenfuncties

 Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Onderzoeker gemeente Dordrecht  B
 Redactielid/schrijver blad Swindrecht Were  O
 Columnist weekblad De Brug (Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht)  O
 Columnist 'Avant' op www.ambacht.net en Vereniging Op met de Ander (kwartaalblad)  O
 Schrijver van artikelen voor Reformatorisch Dagblad  O