Reyer Lucas | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens Water Natuurlijk

Woonplaats:

Heerjansdam

E-mailadres:

r.lucas@wshd.nl

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep Bezoldigd/onbezoldigd 
 Delfluent BV, Den Hoorn, Juridisch en verzekeringstechnisch adviseur (o.b.v. separate overeenkomst van opdracht)  B
 Water Natuurlijk Regio west, bestuurslid  O