Piet Kome | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Heemraad financiën & assetmanagement

Woonplaats:

Rockanje

E-mailadres:

p.kome@wshd.nl

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep Bezoldigd/onbezoldigd
 Bestuurslid HPG O
 Boer Stuyvesante Rockanje O
 Bestuurslid Stichting Stuyvesante Rockanje O
 Aanspreekpunt voor H.H. Delfland