Piet Kome | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid Verenigde Vergadering namens Waterschapspartij Hollandse Delta

Woonplaats:

Rockanje

E-mailadres:

p.kome@wshd.nl

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
 Bestuurslid HPG  O
 Boer Stuyvesante Rockanje  O
 Bestuurslid Stichting Stuyvesante Rockanje  O
 Aanspreekpunt voor H.H. Delfland