Anne Mollema | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Water Natuurlijk / fractievoorzitter

Woonplaats:

Dordrecht

E-mailadres:

a.mollema@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Projectleider gemeente Rotterdam  B
 Coördinerend lid Platform Duurzaamheid Dordrecht  O