Matthijs Tak | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Ongebouwd (agrariërs)

Woonplaats:

Nieuw-Beijerland

E-mailadres:

m.tak@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Directeur Doelwyck BV   B
 Penningmeester Yngling Club Holland  O
 Secretaris-penningmeester Vereniging van Biologische
 Boeren Zuid-West Nederland
 O