Leo Stehouwer | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid Verenigde Vergadering namens CDA

Woonplaats:

Numansdorp

E-mailadres:

l.stehouwer@wshd.nl

 

Nevenfuncties

   Bezoldigd/onbezoldigd
Docent Helix/Habitask  B
Voorzitter Wij Techniek Platform sociale partners Zuid-Holland  B
Voorzitter Masterplan Techniek Zuid-Holland  B
Eigenaar Stehouwer Advies & Opleiding  B
Lid ledenraad Rabobank Zuid-Hollandse eilanden  B
Voorzitter GR Slibverwerking 2009 (vanaf oktober 2020)  O
Voorzitter stuurgroep PHA2USE Dordrecht  O
Docent Wateropleiding Nieuwegein  B