Leo Stehouwer | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Heemraad waterketen & duurzaamheid

Woonplaats:

Numansdorp

E-mailadres:

l.stehouwer@wshd.nl

 

Nevenfuncties

   Bezoldigd/onbezoldigd
 Docent Helix/Habitask  B
 Voorzitter Wij Techniek Platform sociale partners Zuid-Holland  B
 Voorzitter Masterplan Techniek Zuid-Holland  B
Eigenaar Stehouwer Advies & Opleiding  B
Lid ledenraad Rabobank Zuid-Hollandse eilanden  B
Voorzitter GR Slibverwerking 2009 (vanaf oktober 2020)  O