Leen Overwater | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

  • Lid verenigde vergadering namens Waterschapspartij Hollandse Delta
  • Lid Commissie voor Georganiseerd Overleg

Woonplaats:

Strijen

E-mailadres:

l.overwater@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Eigenaar landbouwbedrijf  B
 Rentmeester  B