Johan Huber | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Hollandse Delta Natuurlijk/fractievoorzitter

Woonplaats:

Brielle

E-mailadres:

j.huber@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
Redacteur SDU  B