Hans Kalle | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

  • Lid verenigde vergadering namens Waterschapspartij Hollandse Delta / Fractievoorzitter
  • Plaatsvervangend voorzitter bestuurlijke adviescommissie MBH

Woonplaats:

Herkingen

E-mailadres:

h.kalle@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Trouwambtenaar Goeree-Overflakkee  B
 Secretaris/penningmeester Vereniging ter bevordering verkrijging onroerend goed door landarbeiders in Herkingen  B
 Bestuurslid Vereniging Streekmuseum Goeree-Overflakkee  O
 Bestuurslid St. Genealogisch centrum Goeree-Overflakkee  O
 Bestuurslid Int. Filatelisten Vereniging Goeree-Overflakkee  O
 Vrijwilliger St. Sjaloomzorg Dirksland  O