Johan Verbeek | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens PvdA

Woonplaats:

Rotterdam

E-mailadres:

j.verbeek@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Gepensioneerd brigadier Politie  B
 Lid Gebiedscommissie IJsselmonde / Rotterdam  B
 Schipper van De-Tenders rondvaartboten  B
 Lid Beheercommissie AZC Beverwaard IJsselmonde  O