Ies klok | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Natuurterreinen/fractievoorzitter

Woonplaats:

Rockanje

E-mailadres:

 

i.klok@wshd.nl

Nevenfuncties

 

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Bestuurslid WBE Voorne te Rockanje  O
  Voorzitter Vereniging voor Plattelandsvernieuwing Natuurlijk Voorne-Putten  O