Harry Wagemakers | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

  • Lid verenigde vergadering namens Groep Wagemakers-Kweekel (GWK)
  • Voorzitter adviescommissie MBH
  • Lid Commissie voor Georganiseerd Overleg

Woonplaats:

Dordrecht

E-mailadres:

h.wagemakers@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Arbo Adviseur Care@Work  B
 Aspirant bestuurslid Vaarbelangen bij Nederlandse vereniging van Toerzeilers  O
 Bestuurslid Stichting Waterrecreatie Nederland  O