Gerrit de Jong | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens ChristenUnie

Woonplaats:

Sommelsdijk

E-mailadres:

gerrit.dejong@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Directeur Jongzicht  O