Fokke van Zeijl | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

  • Lid verenigde vergadering namens AWP niet politiek wel deskundig / fractievoorzitter
  • Plaatsvervangend lid Commissie voor Georganiseerd Overleg

Woonplaats:

Dordrecht

E-mailadres:

f.vanzeijl@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Directeur BEM Strategie en Advies  B
 Senior projectleider Hoogheemraadschap van Schieland
 en de Krimpenerwaard
 B
 Docent Hogeschool NCOI  B
 Docent Bestuursacademie  B