Fatih Kumas | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid Verenigde Vergadering namens Waterschapspartij Hollandse Delta

Woonplaats:

Dordrecht

E-mailadres:

f.kumas@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Penningmeester Vereniging Begrafenisfonds Buyuk Toraman  O
 Penningmeester Coöperatieve Vereniging IRIS   O