Lies Struik | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Lid verenigde vergadering namens Ongebouwd / fractievoorzitter

Woonplaats:

Dirksland

E-mailadres:

l.struik@wshd.nl

Nevenfuncties

 Instantie/bedrijf/beroep  Bezoldigd/onbezoldigd
   B
   B
   B

 

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/ Onbezoldigd
 Akkerbouwer Landbouwbedrijf Mts. Struik  B
 Akkerbouwer Landbouwbedrijf Mts. Boer-Struik  B
 Deskundig lid pachtkamer district Rotterdam  B