Bert Tuk | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens ChristenUnie

Woonplaats:

Ouddorp

Telefoonnummer:

0187 - 684261

E-mailadres:

b.tuk@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Eigenaar De Groene Specht Advies  B
 D.G.A. E. Tuk Holding BV  B
 Voorzitter K.R. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp  O
 Lid raad van Advies Zeeuws Landschap  O
 Raadslid Gemeente Goeree-Overflakkee ChristenUnie  B